Кино Симулаторът носи множество възможности за социално включване на младежи от малцинствата и в неравностойно положение

Благодарение на партньорите ни от Фондация за здраве и социално развитие – HESED имахме възможност да представим дигиталната кино платформа Кино Симулатор на младежи от столичния ромски квартал „Факултета“. Интерактивния характер на сайта и забавната формулировка на въпросите от куизовете прикова интереса на участниците и провокира тяхната инициативност в решаването на няколко теста с различни кино професии.

По време на срещата режисьорката Катерина Борисова разказа интересни истории от снимачната площадка и провокира момичетата да си представят каква кариера в киното биха изградили и как би изглеждала тя. Гостуването ни завърши с много смях, почерпка и придобиване на един нов инструмент, с който младежите и социалните работници могат да боравят по всяко време не само за опознаване на кино сферата, но и за развитие на ключови социални и комуникационни умения.

Какво представлява социалното включване?

От гледна точка на младежта социалното включване е процесът на самореализация на индивида в обществото, приемане и признаване на потенциала на личността от социалните институции, интегриране в мрежата на социалните отношения в общността. За да развият и изразят пълния потенциал на своите таланти, младите хора трябва да придобият различни набори от умения и да имат достъп до адекватни източници на специализирана информация. Усилията са насочени към младите хора, които се стремят да развият своите артистични таланти и най-вече да се научат да изразяват чрез аудио-визуалната среда и езика на киното.

Киното е една от индустриите, която изисква най-много екипна работа и съответно – по-широк набор от лични, комуникационни, творчески и организационни умения от всички, които са избрали да работят в сферата. Поради тази своя особеност, киното е невероятно средство за подход към младите хора, което има способността да помогне и увеличи шансовете за тяхното успешно включване в обществото като пълноценни възрастни. Това дава възможност на младите хора да научат най-важните компетенции и аспекти на основните кинопрофесии и да ги приложат по-нататък в живота си.

Повече за проекта ни, може да научите тук: https://cineyouth.eu/home_page_bg/

Платформата Кино Симулатор може да посетите оттук: www.cinemator.eu