Проектът на Семперия Филмс „Киноработилница „В няколко кадъра“ спечели финансиране по Столична Програма „Култура“. Това дава шанс на ученици от средните училища да добият кино опит от първа ръка.

Повече за проекта на Семперия Филмс

Киноработилницата е едноседмичен практически курс, воден от утвърдени млади професионалисти. По време на него участниците преминават през интензивно обучение. Ще опознаят основните етапи на филмовото творчество и ще създадат своите първи късометражни филми. Целта на курса е да насърчи съзидателната дейност в свободното време. Също така ориентира учениците в избора на кино професия и нужните качества за успешната й реализация. Опитността, придобита в курса дава на участниците компетенции, които повишават тематично-съдържателните им изисквания като зрители. Дава им самочувствие и преднина при желание да продължат професионалното си образование в страната и чужбина.

Проектът на Семперия Филмс има за цел да подобри и разшири достъпа до специализирано знание на младото поколение на столицата ни. Курсът е с перспектива да има своите издания и в други градове. „Киноработилница „В няколко кадъра“ подпомага увеличаването на достъпа до култура в София, като изнася част от предвидените локации за снимки и  прожекции на ученическите филми в пространство извън центъра.

„Желанието ни е етапите от разгръщането на проекта да дадат възможности на младите кинолюбители да преживеят опитност, зареждаща ги с желание за реализиране на кариера в киното. Ето защо се стремим всички дейности, образователни модули и награди да бъдат на високо ниво. Една от вдъхновяващите наградни форми, които сме избрали, е свързана с изграждането на партньорски отношения с местни и международни филмови фестивали.“ – споделят инициаторите Катерина Борисова и Елени Декидис

Киноработилница „В няколко кадъра“ по проект на Семперия Филмс

В Киноработилницата „В няколко кадъра“ ще бъдат включени до 30 деца. Изборът ще стане посредством мотивационно писмо (писмено или видео). Събирането на материалите ще започне от началото на март месец 2018г., а от 2 юли ще се проведе и същинската обучителна част.

Очаквайте скоро още новини около проекта „Киноработилница „В няколко кадъра“.