Един от актуалните международни проекти, в които „Семперия Филмс“ участва, е насочен към опознаването на силата на визуалното внушение за себеизразяване и споделяне на информация.

Какво представлява проекта? 

НПО организации и творчески компании с аудио-визуален профил от общо 5 държави (Германия, Австрия, България, Италия и Холандия) обединяват усилията си, за да разпространят иновативния и лесен за употреба метод на общуване и овластвяане – Photo Voice. Проектът е насочен към младежи, студенти и бъдещи социални работници, които имат желание да допълнят инструментариума за работа с маргинализирани групи фотографски подход.

Photo Voice е прекрасна методология с много различни сфери на употреба. Това е процес, при който с помощта на фотографията, можеш да идентифицираш, представляваш или насърчаваш своята общност.

Photo Voice има 3 основни цели:

  • Да даде възможност на участниците да записват и размишляват върху силите и проблемите в своята общност;
  • Да промотира критически диалог и знание относно важните въпроси на деня посредством сформирането на големи и/или малки групови дискусии на снимков материал;
  • Да достигнe до органите на властта, политиците

Как работи методът?

В основата на работа с Photo Voice стои използването на фотографска техника. В днешно време участниците биха могли да заместят фотоапаратите с телефони, важното е да имат хубава камера, с която да заснемат онова, което ги впечатлява, щом излязат на улицата. После участниците, водени от фасилитатор, се събират в група, показват своите снимки и започват да дискутират. Водещи по време на процеса са няколко въпроса:

  • Какво виждам тук?
  • Какво наистина се случва тук?
  • Как това е съотносимо към нашия живот?
  • Защо тази ситуация/проблем/сила съществува?

 Групата има възможност да отиде отвъд повърхността и да потърси вероятните причини и възможни решения на документираното събитие/проблем/сила, която е привляква вниманието им като фотографи.

Photo Voice е прекрасна методология с много различни сфери на употреба.

Следващата стъпка от процеса е избор на заглавие на всяка от снимките, което се случва отново в работна група между участниците и фасилитатора.

Финалната фаза е подборът на снимки, които да бъдат включени в изложба и споделени с широката публичност.

Ангажираността на участниците във фотографско наблюдение ги превръща в потенциални катализатори на промяната в техните общности. Обикновено таргетираните работни групи са младежи, хора в неравностойно положение и миноритарни общности. Казано иначе, онези, които имат нужда да усетят силата си като фактор в обществото посредством активно включване, а не просто като пасивни наблюдатели на събития около себе си. Силата на метода се крие в непосредствеността на визуалното изображение като доказателство за дадено събитие, както и в лесното пренасяне на определена опитност и знание към останалите. Лесно е, защото на практика всеки може да се научи да използва камера. По този начин методът дава възможност за общуване и споделяне на социални и философски вълнения дори на хора, които не могат да четат и пишат. Така маргинализирани в различни аспекти групи от хора получават възможност за изразяване и биват овластявани.

Photo Voice стъпва до голяма степен на основната характеристика на документалната фотография, която обобщено казано представлява „нещата, казани посредством езика на изображението“. (Рой Страйкър) Друг фундамент, върху който се гради методът, е феминистката теория, която казва, че никой не е в по-добра позиция да учи и разбира проблемите на дадена група отколкото хората вътре в тази група и, че откритията най-добре се разгласяват посредством споделения опит. (Keller & Longino, 1996).

Методът е подходящ за включване в дейността на НПО организации, които биха могли да сведат опитността от своите групови изследвания до знанието на властимащите и да обърнат внимание върху идентифицираните специфични проблеми в дадената общност. Дългосрочният ефект ултимативно би бил допълване или промяна в действащите политики.  

Повече за проекта прочетете тук: https://bit.ly/3PgRBFP