Кино Симулатор

Контекст

Киното е една от индустриите, която изисква най-много екипна работа и съответно – по-широк набор от лични, комуникационни, творчески и организационни умения от всички, които са избрали да работят в сферата. Поради тази своя особеност, киното е невероятно средство за подход към младите хора, което има способността да помогне и увеличи шансовете за тяхното успешно включване в обществото като пълноценни възрастни. Това дава възможност на младите хора да научат най-важните компетенции и аспекти на основните кинопрофесии и да ги приложат по-нататък в живота си.

Сайт на проекта

Цели

Общата цел на проекта е да насърчи младежкото творчество в областта на киното и видеопроизводството, като по този начин засили развитието на социални умения и компетенции, засегнати от изолацията по време на пандемията, както и да идентифицира таланти и да стимулира тяхното израстване в творческите, техническите и организационните области на киното и видеото производството.

Какво е Cine Youth?

Организации от пет европейски държави, начело с България, Гърция, Кипър, Словения и Австрия обединяват усилия в създаването на обучително съдържание, адаптирано за нуждите на младите хора в неравностойно положение, което да им осигури достъп до специализирано кино образование и да разшири възможностите за тяхното професионално развитие. Крайният продукт е безплатна образователна дигитална платформа „Кино симулатор“, чрез която младежите да могат да подобрят своите комуникационни и лични умения за изразяване, използвайки атрактивни, дигитални и креативни инструменти като основите на филмовото производство.
Повече за проекта може да научите оттук: www.cineyouth.eu  

Проектът е финансиран от програма Еразъм+

Проект: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029212

Свържете се с нас

office@semperiafilms.com

За общи въпроси, запитвания и заявки за снимки, CV-та за работа и стаж

katerina@semperiafilms.com

Въпроси, свързани с креативната страна на вашия проект и бизнес срещи

+359 888 856 376