Фотовойс

Контекст

След избухването на Ковид19-пандемията животът ни и начинът, по който възприемаме социалните взаимодействия, се промениха драстично. Младежките организации трябваше да преоткрият себе си, да намерят нови начини на работа и взаимодействие, за да гарантират, че тези, които са в най-уязвимо положение, ще продължат да бъдат подкрепяни. Тези адаптации изискват иновативни и творчески практики.

Ето защо с проекта VOICE искаме да ангажираме младежки организации, институции за формално образование, както и творчески дейци, за да работят заедно за подобряването на професионалната работа с младежта в Европа.

Сайт на проекта

h

Photovoice наръчник

Цели

Събирайки заедно настоящи и бъдещи младежки работници, младежи и творчески организации (а именно фотографи и графични дизайнери), VOICE цели да популяризира метода Фотовойс в работата с младежи, да го направи по-разпознаваем като творческо средство, което да бъде използвано в социалната дейност като средство за включване, анагжиране и активно гражданство сред младите хора.

Подход за учене чрез правене

VOICE обучи 80 студенти по социални дейности, както и млади социални и младежки работници от Австрия, България, Германия, Италия и Холандия чрез няколко обучения, проведени през май и юли 2022 г. Чрез комбинация от теоретично и практическо обучение участниците се научиха как да използват метода Photovoice, така че да могат в бъдещите си дейности да работят за по-приобщаващи общества чрез овластяване на местните общности благодарение на този иновативен и креативен инструмент за индивидуална и колективна изява.

По време на процеса те създадоха резултати, отговаряйки на въпросите „Как си представяте вашата европейска утопия след 20 години?“ и „Как бихте описали живота на един млад човек в Европа на извънземните?“.

Какво е Фотовойс?

Като обединява бъдещи и настоящи младежки работници, млади хора и творчески организации (напр. фотографи и графични дизайнери), проектът VOICE има за цел да популяризира метода Фотовойс в младежката работа, за да го направи по-признат като творчески инструмент, който бъдещи и настоящи младежки работници могат да използват за насърчаване на социалното включване, ангажираност и активно гражданство на младите хора.

Фотовойс в онлайн изложба

Запознайте се с нашите резултати! Освен че представляват собствения принос на участниците в „европейска година на младежта“, тези резултати показват колко ефективен е методът Фотовойс в улесняването на самоизразяването и колективното изразяване и до какви автентични и въздействащи резултати може да доведе той!

Свържете се с нас

office@semperiafilms.com

За общи въпроси, запитвания и заявки за снимки, CV-та за работа и стаж

katerina@semperiafilms.com

Въпроси, свързани с креативната страна на вашия проект и бизнес срещи

+359 888 856 376